เมื่อเร็วๆ นี้ – สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge) แห่งใหม่ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่จะเดินทางต่อเครื่องไปยังต่างประเทศ

ภายในห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge) มีบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มร้อน-เย็น อินเทอร์เน็ต และ Wifi เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สทุกท่านและที่สนามบินเชียงใหม่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังมีบริการห้องรับรองผู้โดยสาร สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่มร้อน-เย็น อินเทอร์เน็ต และ Wifi อีกด้วย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

Tel. 0-2265-5670-2, 0-2265-5686, 0-2265-8709 Fax 0-2265-5665

E-mail: media@bangkokair.com

ฝากความคิดเห็น ...