นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันขึ้น 9 ค่ำ เวลา 05.45 น. จำนวน 13 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 05.15 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการทั้งสิ้น 6 ฝ่าย ได้แก่ ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ฝ่ายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสถานที่และจราจร เตรียมไว้แล้ว

ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดปี ครั้งนี้ กำหนดจัด ณ พระอารามหลวงประจำรัชกาลในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมกันในวันดังกล่าว

ฝากความคิดเห็น ...