เชิญเที่ยวงานวันช้างไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 13 มี.ค. 2556 ภาคเช้าเวลา 9.30 -12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ แม่สาช้างเนอสเซอรี่ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

…บุคคลภายนอกเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

…กิจกรรมภายในงาน
…1. ชมการจัดสะโตกช้างอันยิ่งใหญ่ สำหรับบรรดาช้างจำนวนกว่า 70 เชือก
…2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง เพื่อเป็นสิริมงคล
…3. โครงการ “มัคคุเทศน์เติมความฝัน ปันความรักให้น้อง ครั้งที่ 13” จาก สมาคมมัคคุเทศน์
…4. เวทีความรู้และสันทนาการโดยพี่ๆสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช.
…5. ชมศิลปหัตถกรรมเชิงช่างสล่าเมือง โดยคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา
…6. ชมภาพวาด ของกลุ่มศิลปินช้างประจำปางช้างแม่สา ภายในหอนิทรรศการศิลปะช้างวาดรูปปางช้างแม่สา
…7. เยี่ยมชมและเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองที่ซุ้ม กาดชุมชน จากกลุ่มแม่บ้านท้องถิ่นอำเภอแม่ริม
…8. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อลูกช้างเกิดใหม่ ประจำปางช้างแม่สา
…9. ชมซุ้มความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ จาก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Relate Posts :