หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556

ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 11-29 มีนาคม 2556


พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 18.00 น.

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม)

เปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์และ วันนักขัติฤกษ์) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


CMU ART CENTER
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนนิมมานเหมินทร์  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ 053-218280,053 – 944833 / โทรสาร  053-218280
www.cmuartcenter.org
Email :[email protected].th

หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-218280 , 053-944833

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่  www.facebook.com/CMUartcenter

Relate Posts :