นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เฉิงตู เมืองคู่มิตรกับอนาคตในปี 2020 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนครเฉิงตู อยู่ในมณฑลเสฉวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกของจีนเพื่อเป็นช่องทางการกระจายสินค้า การดึงดูดเทคโนโลยี และการลงทุนจากฝั่งตะวันออก รวมถึงมีสิทธิพิเศษทางภาษีให้กับธุรกิจต่างชาติที่ไปลงทุน เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ รัฐบาลจีนกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาให้นครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีประชากร 90 ล้านคน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เมื่อมีเส้นทาง R3a เกิดขึ้น เชื่อมไทยกับจีน ผ่านทางอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่านทาเมืองคุนหมิงของจีน ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางทางรถไม่เกิน 3 วันหากสะพานเชียงของเสร็จ จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 15-16 วัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ควรจะมองลู่ทางการค้าขาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างเชียงใหม่กับนครเฉิงตูซึ่งมีลักษณะการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายกัน โดยสินค้าที่มีลู่ทางอนาคตสดใสคือสินค้าเกษตร ศิลปหัตถกรรม ผ้าทอ ไม้แกะสลัก เป็นต้น

ในเดือนเมษายนนี้คณะของจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางไปเจรจาเสนอเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครเฉิงตู หากประสบความสำเร็จจะเสนอกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในเดือนกันยายน จะมีงานมหกรรมสินค้าไทยที่นครเฉิงตู ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่สินค้าจากเชียงใหม่จะเข้าไปวางตลาดในเฉิงตูในช่วงนั้นด้วย

ฝากความคิดเห็น ...