นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ให้ความนิยมตามรอยภาพยนตร์ Lost in Thailand โดยพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมปั่นจักรยานท่องเที่ยว โดยเฉพาะรอบคูเมือง ซึ่งมีผู้แสดงความห่วงใยว่า อาจจะไม่ปลอดภัยจากการจราจรที่แออัด และรถที่วิ่งเร็ว ประกอบกับการเดินรถคนละด้านกันระหว่างเมืองไทยกับเมืองจีน ล่าสุดได้มีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจจราจร เตรียมกำหนดเส้นทางจักรยาน อีกทั้งจะมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สอดแทรกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าเชียงใหม่เมื่อเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำมากว่า 20 ลำ เฉพาะช่วงตรุษจีนมีการบินตรงมาเชียงใหม่กว่า 125 ไฟล์ท นับกว่าเกินคาด ปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มจากปี 2554 ร้อยละ 50 ปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มกว่าปีที่แล้วร้อยละ 50 โดยพบว่านักท่องเที่ยวนิยมเดินทางทั้งทางอากาศโดยเครื่องบินและทางบกมาจากคุนหมิง มณฑลยูนนาน ผ่านเข้าทางจังหวัดเชียงรายก่อนจะมาเชียงใหม่เป็นคาราวานรถยนต์ครั้งละ 30-100 คัน

ฝากความคิดเห็น ...