เทศบาลตำบลต้นเปา จัดงานครบรอบ 10 ปี งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลต้นเปา จัดพิธีเปิดงานครบรอบ 10 ปี งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์แห่งรัก รู้ รัก สามัคคี มีการแสดงความเป็นมาของกระดาษสาที่อยู่คู่เมืองล้านนา กว่า 300 ปี ขบวนรถกระดาษสามหัศจรรย์แห่งรัก รู้รัก สามัคคี จาก 10 หมู่บ้าน และ 2 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงแฟชั่นโชว์ และชุดกระดาษสาที่หาดูยาก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หมู่บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของกระดาษสานานาชนิด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บ้านต้นเปา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการกระดาษสา การแสดงผลิตภัณฑ์กระดาษสา การประกวดนางฟ้าจำแลง ประกวดแม่เฮือนงาม ประกวดเทพีกระดาษสา ประกวดตีกลองสะบัดชัย จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การตกแต่งเส้นทางและหน้าร้านด้วยกระดาษสาและกิจกรรมภาคบันเทิงอีกมากมาย

Related Posts