พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ร่วมกับบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จำกัด จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายภายใต้กิจกรรมพรรณไม้ในโครงการพระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตาแจ่มฟ้าภูพิงค์

ดร.อำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพรรณไม้ในโครงการพระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตาแจ่มฟ้าภูพิงค์ ณ โรงฝึกศิลปาชีพ พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ร่วมกับบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด จัดประกวดภาพถ่ายในพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยที่เปิดพระตำหนักและพระราชอุทยานให้ประชาชนได้เที่ยวชมทุกวัน ยกเว้นช่วงเสด็จแปรพระราชฐานเท่านั้น โดยมีพรรณไม้ดอกเหมืองหนาวนานาพันธุ์ โดยเฉพาะกุหลาบกว่า 340 สายพันธุ์ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่ากุหลาบภูพิงค์เป็นเอกลักษณ์ของกุหลาบที่มีดอกขนาดใหญ่สวยงาม ไม่แพ้สวนกุหลาบที่ใดในโลก โดยขณะนี้มีกุหลาบที่ปรับปรุงพันธุ์ใหม่อีก 7 สายพันธุ์

ขณะที่นายฐิติพนธ์ พฤติอมรศิลป์ชัย ตัวแทนเขตการขายภาคเหนือ บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเพื่อคืนกำไรสังคม ซึ่งการประกวดดังกล่าวหลังจากตัดสินแล้วภาพทั้งหมดจะเป็นลิขสิทธิของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในลักษณะ Outdoor Gallery ให้ประชาชนได้ชื่นชม หลังจากนั้นจะนำไปพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและทั่วโลกได้รู้จักพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อไป

ฝากความคิดเห็น ...