เชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมจัดงานเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา ประจำปี 2556

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมจัดงานเนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา ประจำปี 2556 อย่างหลากหลาย โดยเชิญชวนชาวพุทธทุกหมู่เหล่าร่วมจัดงาน ร่วมประดับตกแต่งธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร บริเวณวัด สถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือน

พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุม ณ วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2556

ด้านกิจกรรม จะมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จะมีการตั้งขบวนของพุทธศาสนิกชนจากทุกภาคส่วนรวมถึงเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเคลื่อนขบวนจากพุทธสถานผ่านสะพานนวรัฐไปยังหน้าโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เพื่อร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำปิงในกิจกรรม ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 จะมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและบรรยายหัวข้อธรรมะ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ประกวดบรรยายธรรมะ ณ วัดพันอ้น ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย จะมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ วันมาฆบูชาในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวพุทธทุกหมู่เหล่าร่วมจัดงาน รวมทั้งร่วมประดับตกแต่งธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร บริเวณวัด สถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2556

Related Posts