สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงาน “จริยธรรมสื่อภูมิภาคยุคหลอมรวม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมเชิญวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อต่างๆ ร่วมเสวนาเรื่องสื่อมวลชนกับจริยธรรมในยุคหลอมรวม ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ การนำเสนอข่าว และมุมมองการถ่ายภาพข่าว ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ชั้น 2 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนา และการปาฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการที่จะมาแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสื่อมวลชนในยุคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมชมการแสดงจากน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วเมืองเชียงใหม่ อาทิ

-ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปาฐถาพิเศษเรื่อง “เปิดตำนานสื่อมวลชนภาคเหนือ”

-คุณศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สถานการณ์สื่อมวลชนปัจจุบัน”

-คุณนิรันดร์ เยาวภาว์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอินทร์สม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เสวนาเรื่อง “จริยธรรมสื่อภูมิภาคยุคหลอมรวม”

-ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช., น.ส.สารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และผศ.ดร.พิรงริง รามสูตร อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนาเรื่อง “สื่อยุคดิจิตอล ใครได้ใครเสีย”

-คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง, ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร์ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และผศ.ธิดาดาว ภักดี อาจารยย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เสวนาเรื่อง “ปลูกต้นจริยกรรมคนรุ่นใหม่ ยากเย็นแค่ไหน”

-คุณธนัชกร เพียรจริง นศ.สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง, คุณจักรภัทร ขุนศรี นศ.สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, คุณเจษฎา จี้สละ นศ.คณะการสื่อสารมวลชน จังหวัดเชียงใหม่, คุณพายุ เพี้ยนภักตร์ นศ.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, คุณนันทคม ประสาทพร นศ.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณศรัญญา กัมทรทิพย์ นศ.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สนทนากลุ่ม เรื่อง “คนรุ่นใหม่วิพากษ์สื่อ”

ทั้งนี้ยังได้เชิญผู้มีชื่อเสียงสายข่าวให้เกียรติดำเนินรายการในแต่ละช่วงอีกด้วย อาทิ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย รองเลขาธิการสภาการ นสพ.และบรรณาธิการข่าวสกู๊ป นสพ.แนวหน้า, รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, คุณภัทระ คำพิทักษ์ ประธานอุตสาหกรรมการจริยธรรม และสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน สภาการ นสพ. และบรรณาธิการข่าว นสพ.โพสต์ทูเดย์ และคุณภูธเนศ มิตรวงษา พิธีกร และนักจัดรายการชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่ โดยทุกท่านจะร่วมกันช่วยกลั่นกรองความคิดเห็นจากการเสวนาในแต่ละช่วงให้ตกผลึก เพื่อหล่อหลอมจริยธรรมของสื่อภูมิภาคให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ในงาน จริยธรรมสื่อภูมิภาคยุคหลอมรวม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ชั้น 2 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

ฝากความคิดเห็น ...