ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ บ้านถวาย  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ ทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและมรดกล้ำค่าของบรรพชน ได้นำออกสู่สายตานักท่องเที่ยวและผู้ที่ชอบงานแกะสลัก ในงาน “ศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย” ครั้งที่ ๒๓ ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารตำบลขุนคง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย  ทั้งการสาธิตการแกะสลัก  เดินเส้น แต่งสี ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมภาคภูมิใจ การประกวดและจำหน่ายสินค้างานไม้แกะสลักฝีมือดี ราคาย่อมเยา หนึ่งปีมีครั้งเดียวเพื่อคืนกำลังให้สังคม

นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาฝีมือเพื่อต่อยอดในการขยายฐานการตลาด  ททท. จึงมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับพันธมิตร อาทิ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่อำนวยความสะดวกให้ด้านพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าเพื่อนำผลงานไม้แกะสลักมาแสดง  ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าจอตู้ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย รวมถึงการบรรจุลงในคู่มือเทศกาล งานประเพณีของ ททท. ที่ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังททท. สาขาอยู่ในประเทศมากถึง ๓๗ และต่างประเทศ ๒๖ สาขา ทั่วโลก เพราะบ้านถวายถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของงานไม้แกะสลักและงานหัตถกรรมหลายชนิดเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วโลก จากภูมิปัญญาชาวบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือนสู่สินค้า OTOP ระดับ ๕ ดาวมุ่งสู่ชาวโลก

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า ช่างสิบหมู่มรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทยนั้น มีอยู่มากมายที่บ้านถวาย และนับวันยิ่งพัฒนาขึ้นอย่างงดงามทั้งด้านลวดลายและแนวคิด จึงเป็นการเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าที่ระลึกด้านการท่องเที่ยวให้กับบ้านถวาย ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดดีขึ้นตามลำดับ  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ (๐๕๓)๒๗๖๑๔๐ – ๒ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ฝากความคิดเห็น ...