เทศกาลสตรอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิง วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2556

เทศกาลสตรอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิง วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมประกอบด้วย


– ขบวนแห่ที่ประดับประดาด้วยสตรอเบอร์รี่
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
– การจำหน่ายสตรอเบอร์รี่
– การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
– ประกวดธิดาสตรอเบอร์รี่,ธิดาจำแลง
และธิดาชนเผ่า
– จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์

ที่ว่าการอำเภอสะเมิง โทรศัพท์ 0 5348 7115 ที่อยู่ หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ 50250


หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ( สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ 164/94-95 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เยื้องสีสวนพลาซ่า) โทรศัพท์ 0 5327 6140-2 E-Mail: [email protected]

Relate Posts :