อ.แม่แจ่ม เตรียมจัดงาน มหกรรมผ้าตีนจก และวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 20

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานประจำปี เทศกาลมหกรรมผ้าตีนจก และวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 20 ในวันที่ 1-3 ก.พ.2556 นี้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เตรียมอวดโฉมผ้าตีนจกศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนาที่หาดูได้ยากโชว์นักท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมและชมการแสดงต่างๆ อาทิเช่น มีการจัดแสดงภูมิปัญญาของชาวอำเภอแม่แจ่ม ได้แก่ การทอผ้าตีนจกซึ่งมีลวดลายงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอำเภอแม่แจ่ม ผลิตภัณฑ์จากชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่ากะเหรี่ยง ละว้า ม้ง ลีซอ  กระบวนการการผลิตผ้าฝ้ายด้วยมือซึ่งเป็นวิธีการที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังมีการประกวดลวดลายของผ้าตีนจก การประกวดนางงามผ้าตีนจก และธิดาชาวเขา  การประกวดขบวนผ้าตีนจก ซึ่งประดับด้วยผ้าตีนจก การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์จากชาวเขาเผ่าต่างๆ และการแสดงบนเวที เช่น ดนตรีพื้นเมือง ซอ การฟ้อนรำของชาวเขาเผ่าต่างๆสำหรับผ้าตีนจกแม่แจ่มนั้น นับเป็นศิลปหัตถกรรมล้านนาที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยผ้าทอตีนจกแม่แจ่มจะมีเอกลักษณ์ คือ เป็นการทอหรือจกโดยการคว่ำลายลงกับกี่ทอผ้าและจกทางด้านหลังของลาย จึงมีความละเอียด ประณีต งดงาม สามารถนุ่งได้ทั้งด้านนอกและด้านใน ทั้งนี้ผ้าทอบางผืนมีอายุกว่า 200 ปี ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติด้วย

Related Posts