ขอเชิญร่วมงาน ละครหุ่นตระการตาอาเซียน : ASEAN Enchanting Puppets 2013

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจำปี 2556 ในงาน “ละครหุ่นตระการตาอาเซียน : ASEAN Enchanting Puppets 2013” ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโรงละครหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการและการสาธิตการประดิษฐ์หุ่นละคร การเสวนาและสาธิตเทคนิคการเชิดหุ่นละคร อาทิ หุ่นกระบอก หุ่นน้ำเวียดนาม หนังตะลุง หนังใหญ่ หุ่นสายพม่า หุ่นสายเสมา หุ่นเงาพระจันทร์พเนจร หุ่นชนเผ่าจากคณะละครหุ่นเชียงใหม่ฮอบบีฮัท และการแสดงละครหุ่นตระการตาอาเซียนจากหลากหลายประเทศ

Related Posts