นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมด้วยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายสมมาตย์ ตั้งสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 นายสราวุฒิ สินสำเนา ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2013 และตัวแทนจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2013 ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายกว่า 350 คูหา นอกจากนี้ยังแบ่งการจัดงานเป็นโซน BOI AEC ZONE ซึ่งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือ BOI ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ 28 องค์กรร่วมจัดนิทรรศการและออกร้าน โซนสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เซรามิก อัญมณี อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เครื่องจักร งานดังกล่าวเพื่อขยายโอกาสทางการค้า ทดลองตลาด และเชื่อมโยงทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่

นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ยังมาจัดฝึกอบรมประกอบอาหาร 10 เมนู มีบริการนวดสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดหินร้อน และกิจกรรม สวย รวย บุญ ประมูลสินค้าแบรนด์เนม ของเหล่าบรรดาคนดังของเชียงใหม่ที่นำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วแต่คุณภาพดีมาประมูลเพื่อหารายได้ไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ศูนย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...