งานประเพณีปีใหม่ม้ง “น่อ เป๊ เจ่า” เชียงใหม่ จัดอย่างยิ่งใหญ่

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประเพณีปีใหม่ม้ง ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงาน “น่อ เป๊ เจ่า” หรือปีใหม่ม้ง เป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายม้ง โดย จะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ทำพิธีปัดเป่ารังควาญ กินเลี้ยงสังสรรค์ และมีการละเล่นต่างๆ อันเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ บรรดาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนต่างอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ชาวไทยเชื้อสายม้งทุกหมู่บ้านจะเริ่มต้นเฉลิมฉลองปีใหม่ในวันที่กำหนดไว้โดยจะมีการเฉลิมฉลองกัน 3 – 9 วัน ทั้งนี้แล้วขึ้นอยู่ว่าแต่ละหมู่บ้านจะกำหนดกันเอง

วันปีใหม่ม้งนี้ จะมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละครอบครัวในวันแรก วันต่อๆ มาก็จะมีการออกมาเฉลิมฉลองละเล่นกันในสนามหรือลานกลางแจ้งของหมู่บ้านโดยมีการ “ป๋อ เก้า น๊า” หรือโยนลูกช่วงของคนหนุ่มสาวและคนที่ต้องการความสนุกสนาน มีการ “เต่า ตุ๊ ลุ๊” หรือตีลูกข่าง การขับร้องบทเพลง และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ รวมถึงการมีกิจกรรมบนเวทีในภาคกลางคืนด้วย ในวันที่ 3-5 ก็อาจจะมีการเล่นปีใหม่ร่วมกันในระดับของเครือข่ายต่างหมู่บ้านในจังหวัดเดียวกัน โดยแต่ละเครือข่ายก็จะรับผิดชอบดูแลกันเอง และพอผ่านไปในวันที่ 7-9 หมู่บ้านทั้งหลายในประเทศไทยก็จะมีการเล่น ปีใหม่ร่วมกันในระดับประเทศอันเป็นการส่งท้ายของการเฉลิมฉลองปีใหม่ประจำปี โดยมีสมาคมม้งเป็นผู้ดำเนินการจัดงานในแต่ละปี ซึ่งงานปีใหม่ม้งระดับประเทศนี้ก็จะคงไว้ซึ่งกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาว ม้งที่มีในระดับหมู่บ้านและระดับเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดตลอดจนการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของชาวม้งเป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมในวงกว้าง

Related Posts