ททท. เชียงใหม่เชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางดอกไม้บานเมืองเชียงใหม่ ๕ เส้นทาง ชมดอกนางพญ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ รับศักราชใหม่ชมดอกซากุระหรือพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งและดอกไม้เมืองหนาวในเดือนมกราคมต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ต่อเนื่องในช่วงไฮซีซั่น

นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มากมายเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมากในแต่ละปี สำหรับในช่วงเดือนมกราคมไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้ เชียงใหม่ ยังมีอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวบนยอดดอย ซึ่งมีดอกไม้บานสวยงาม เช่น ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทย รวมทั้งดอกไม้เมืองหนาว ททท.สำนักงานเชียงใหม่จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเส้นทางดอกไม้บานเมืองเชียงใหม่ ๕ เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ ๑ “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบานขุนช่างเคี่ยนและดอกกุหลาบงาม @ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์”

– การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่     ขึ้นดอยสุเทพผ่านพระตำหนักภูพิงค์ แล้วแยกขวาที่สามแยกไปหมู่บ้านม้ง   ดอยปุย จากนั้นเลี้ยวไปขุนช่างเคี่ยน (ช่วงนี้ถนนระยะทาง ๗ กม.      ทางค่อนข้างแคบ ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง) รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง การเดินทางสามารถเข้าถึงโดยรถยนต์ หรือจะเช่ารถสองแถวที่         เชิงดอยสุเทพ

– สิ่งอำนวยความสะดวก : มีบ้านพัก และจุดกางเต็นท์บริการมีบริการอาหาร-เครื่องดื่ม (ต้องแจ้งล่วงหน้า)

– ช่วงเวลาการผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : หลังวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

– เบอร์ติดต่อ : ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๙๔๔๐๕๒,๐๕๓ ๒๒๒๐๑๔ หรือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๗๒๘๖ และ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

เส้นทางที่ ๒ “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบาน และดอกไม้     เมืองหนาวบาน @ ดอยอ่างขาง”


– การเดินทาง  จากเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสาย ๑๐๗ เชียงใหม่-ฝาง       เป็นเส้นทางผ่านแม่ริม แม่แตง เชียงดาว ไชยปราการ ทางแยกเข้า         ดอยอ่างขางมี ๒ เส้นทาง คือ แยกซ้ายที่ กม. ๗๙ เป็นเส้นทางใหม่ที่   ไม่ชันมาก ระยะทางจากแยกทางหลวงสาย ๑๐๗ ไปจนถึงอ่างขาง       มีระยะทางประมาณ ๕๐ กม. อีกเส้นทางคือแยกที่ กม.๑๓๗  มีระยะทางถึงอ่างขางประมาณ ๒๕ กม.

-สิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และมีสถานที่กางเต็นท์ สิ่งอำนวยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตืมได้ที่ เบอร์ติดต่อ :๐๕๓ ๔๕๐๑๐๗-๙, ๐๕๓ ๔๕๐๐๓๑ หรือที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

เส้นทางที่ ๓ “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบาน และดอกไม้เมืองหนาวบาน @ โครงการหลวงขุนวาง อินทนนท์”

– การเดินทาง : การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) ก่อนถึงอำเภอจอมทองมีทางแยกขวามือขึ้นดอยอินทนนท์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๙ ราวหลักกิโลเมตรที่ ๓๐-๓๑ มีสามแยกตรงหมู่บ้านขุนกลาง ก็เลี้ยวขวาไปอีก           ๑๖ กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านขุนวาง

– สิ่งอำนวยความสะดวก : มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน ๕ หลังและมีบริการกางเต้นท์

– ช่วงเวลาผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : กลางเดือนมกราคม ๒๕๕๖

– ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จะได้ชมแปลงพืชผักไม้ผลเมืองหนาวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ สตรอเบอร์รี่

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) บ้านขุนวาง หมู่ ๑๒ ตำบลแม่วิน          อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๖๐ ติดต่อ : ๐๕๓ ๑๑๔๑๓๓ , ๐๘๑ ๙๖๐๒๐๓๓ หรือที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร.๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒


เส้นทางที่ ๔  “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบานขุนแม่ยะ @ ห้วยน้ำดัง”

– การเดินทาง : การเดินทางเข้าถึงจากถนนเส้นทางเชียงใหม่-ปาย ยังค่อนข้างลำบาก ต้องใช้รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ถนนเป็นลูกรังดินแดง จากเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕  แม่มาลัย-ปาย ใช้เวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ   ๒-๓  ชั่วโมง

– ช่วงเวลาการผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : กลางเดือนมกราคม ๒๕๕๖

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : ๐๕๓ ๒๑๗๔๕๓ และ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

เส้นทางที่ ๕  “เส้นทางดอกไม้งามในเมืองเชียงใหม่ @ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ    ๘๐ พรรษา”

– อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีดอกไม้ที่สวยงามในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ หอคำหลวง เรือนร่มไม้ เรือนกล้วยไม้ สวนสมุนไพร      เรือนพืชทะเลทราย โดมไม้เขตร้อนชื้น โลกแห่งแมลง สวนบอนไซ สวนบัว สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สวนองค์กร ฯลฯ

– สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายในงานได้จัดกิจกรรม “อัศจรรย์ดอกไม้บาน” อร่ามกลางสวนเฉลิมพระเกียรติ      ๘๐ พรรษา นักท่องเที่ยว สามารถชื่นชมความงามของพรรณไม้เมืองหนาวกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ที่หาชมได้ยาก เช่น อาซาเลีย ไซคลาเมน เจเรเมียน ฟ้ามุ่ย ช้างแดง รองเท้านารี กุหลาบป่า กุหลาบหิน และอุทยานน้ำตกขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ ภายในงานจะมีการเปิดให้ขึ้น “หอคอยดอกไม้” ซึ่งเป็นการมองวิวมุมสูง จำนวน 5 ชั้น รวมความสูงทั้งหมด 15 เมตร สามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ได้ ๓๖๐ องศาและสามารถร่วมบันทึกความทรงจำดีๆ ของคู่บ่าวสาวในการจดทะเบียนสมรสบนบอลลูนลอยฟ้าเหนือสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้อีกด้วย

ผู้อำนวยการกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นของเชียงใหม่ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่หนาแน่น ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง The Lost in Thailand สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปชมเส้นทางดอกไม้บานเมืองเชียงใหม่ ๕ เส้นทางดังกล่าวนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร.๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

 

Relate Posts :