ททท. เชียงใหม่เชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสเส้นทางดอกไม้บานเมืองเชียงใหม่ ๕ เส้นทาง ชมดอกนางพญ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ รับศักราชใหม่ชมดอกซากุระหรือพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งและดอกไม้เมืองหนาวในเดือนมกราคมต่อเนื่องไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ต่อเนื่องในช่วงไฮซีซั่น

นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มากมายเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมากในแต่ละปี สำหรับในช่วงเดือนมกราคมไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้ เชียงใหม่ ยังมีอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวบนยอดดอย ซึ่งมีดอกไม้บานสวยงาม เช่น ดอกนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทย รวมทั้งดอกไม้เมืองหนาว ททท.สำนักงานเชียงใหม่จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเส้นทางดอกไม้บานเมืองเชียงใหม่ ๕ เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ ๑ “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบานขุนช่างเคี่ยนและดอกกุหลาบงาม @ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์”

– การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่     ขึ้นดอยสุเทพผ่านพระตำหนักภูพิงค์ แล้วแยกขวาที่สามแยกไปหมู่บ้านม้ง   ดอยปุย จากนั้นเลี้ยวไปขุนช่างเคี่ยน (ช่วงนี้ถนนระยะทาง ๗ กม.      ทางค่อนข้างแคบ ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง) รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง การเดินทางสามารถเข้าถึงโดยรถยนต์ หรือจะเช่ารถสองแถวที่         เชิงดอยสุเทพ

– สิ่งอำนวยความสะดวก : มีบ้านพัก และจุดกางเต็นท์บริการมีบริการอาหาร-เครื่องดื่ม (ต้องแจ้งล่วงหน้า)

– ช่วงเวลาการผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : หลังวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

– เบอร์ติดต่อ : ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๙๔๔๐๕๒,๐๕๓ ๒๒๒๐๑๔ หรือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โทร. ๐๘ ๙๙๕๔ ๗๒๘๖ และ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

เส้นทางที่ ๒ “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบาน และดอกไม้     เมืองหนาวบาน @ ดอยอ่างขาง”


– การเดินทาง  จากเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสาย ๑๐๗ เชียงใหม่-ฝาง       เป็นเส้นทางผ่านแม่ริม แม่แตง เชียงดาว ไชยปราการ ทางแยกเข้า         ดอยอ่างขางมี ๒ เส้นทาง คือ แยกซ้ายที่ กม. ๗๙ เป็นเส้นทางใหม่ที่   ไม่ชันมาก ระยะทางจากแยกทางหลวงสาย ๑๐๗ ไปจนถึงอ่างขาง       มีระยะทางประมาณ ๕๐ กม. อีกเส้นทางคือแยกที่ กม.๑๓๗  มีระยะทางถึงอ่างขางประมาณ ๒๕ กม.

-สิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และมีสถานที่กางเต็นท์ สิ่งอำนวยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตืมได้ที่ เบอร์ติดต่อ :๐๕๓ ๔๕๐๑๐๗-๙, ๐๕๓ ๔๕๐๐๓๑ หรือที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

เส้นทางที่ ๓ “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบาน และดอกไม้เมืองหนาวบาน @ โครงการหลวงขุนวาง อินทนนท์”

– การเดินทาง : การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่-ฮอด) ก่อนถึงอำเภอจอมทองมีทางแยกขวามือขึ้นดอยอินทนนท์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๙ ราวหลักกิโลเมตรที่ ๓๐-๓๑ มีสามแยกตรงหมู่บ้านขุนกลาง ก็เลี้ยวขวาไปอีก           ๑๖ กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านขุนวาง

– สิ่งอำนวยความสะดวก : มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน ๕ หลังและมีบริการกางเต้นท์

– ช่วงเวลาผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : กลางเดือนมกราคม ๒๕๕๖

– ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จะได้ชมแปลงพืชผักไม้ผลเมืองหนาวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ สตรอเบอร์รี่

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) บ้านขุนวาง หมู่ ๑๒ ตำบลแม่วิน          อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๖๐ ติดต่อ : ๐๕๓ ๑๑๔๑๓๓ , ๐๘๑ ๙๖๐๒๐๓๓ หรือที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร.๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒


เส้นทางที่ ๔  “เส้นทางดอกนางพญาเสือโคร่งบานขุนแม่ยะ @ ห้วยน้ำดัง”

– การเดินทาง : การเดินทางเข้าถึงจากถนนเส้นทางเชียงใหม่-ปาย ยังค่อนข้างลำบาก ต้องใช้รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ถนนเป็นลูกรังดินแดง จากเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕  แม่มาลัย-ปาย ใช้เวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ   ๒-๓  ชั่วโมง

– ช่วงเวลาการผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : กลางเดือนมกราคม ๒๕๕๖

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : ๐๕๓ ๒๑๗๔๕๓ และ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

เส้นทางที่ ๕  “เส้นทางดอกไม้งามในเมืองเชียงใหม่ @ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ    ๘๐ พรรษา”

– อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีดอกไม้ที่สวยงามในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ภายในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ หอคำหลวง เรือนร่มไม้ เรือนกล้วยไม้ สวนสมุนไพร      เรือนพืชทะเลทราย โดมไม้เขตร้อนชื้น โลกแห่งแมลง สวนบอนไซ สวนบัว สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สวนองค์กร ฯลฯ

– สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ภายในงานได้จัดกิจกรรม “อัศจรรย์ดอกไม้บาน” อร่ามกลางสวนเฉลิมพระเกียรติ      ๘๐ พรรษา นักท่องเที่ยว สามารถชื่นชมความงามของพรรณไม้เมืองหนาวกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ที่หาชมได้ยาก เช่น อาซาเลีย ไซคลาเมน เจเรเมียน ฟ้ามุ่ย ช้างแดง รองเท้านารี กุหลาบป่า กุหลาบหิน และอุทยานน้ำตกขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ ภายในงานจะมีการเปิดให้ขึ้น “หอคอยดอกไม้” ซึ่งเป็นการมองวิวมุมสูง จำนวน 5 ชั้น รวมความสูงทั้งหมด 15 เมตร สามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ได้ ๓๖๐ องศาและสามารถร่วมบันทึกความทรงจำดีๆ ของคู่บ่าวสาวในการจดทะเบียนสมรสบนบอลลูนลอยฟ้าเหนือสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้อีกด้วย

ผู้อำนวยการกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นของเชียงใหม่ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่หนาแน่น ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง The Lost in Thailand สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจไปชมเส้นทางดอกไม้บานเมืองเชียงใหม่ ๕ เส้นทางดังกล่าวนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร.๐๕๓ ๒๗๖๑๔๐ – ๒

 

Relate Posts :

เชิญชวนนักเรียนเยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ “ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้” งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ พบกับ…   นิทรรศการทางวิชาการ   เวทีแสดงความสามารถ   การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการ เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่    นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต    นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน    การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    กิจกรรมWorkshop ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ “ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย”      เนื่องด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษ ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน […]

โปรเหนือ pronuea

July 29, 2022

กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน รับสมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน 7สาขา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สแกนสมัครกิจกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

aum

June 16, 2022

BaanBaan.co จับมือ ReviewChiangmai เปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ เว็บไซต์เพื่อคนหาบ้าน บุกตลาดภาคเหนือ ดันศักยภาพด้วย Property Tech

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineBaanBaan.co เว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในภาคอีสาน ประกาศจับมือ ReviewChiangmai ร่วมเปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดันศักยภาพด้วย Property Technology พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ BaanBaan.co เปิดตัวเมื่อต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จัดตั้งโดยบริษัท Createder บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นด้วยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัยพ์และคนที่สนใจภาคอีสานเป็นอย่างดี สำหรับ ReviewChiangmai คือผู้สร้างสรรค์ และส่งมอบ Content สู่ผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 1.3 ล้านคน จึงมีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกเรื่องเชียงใหม่ เข้าใจ insight คนภาคเหนือเป็นอย่างดี เป็นอีกช่องทางที่จะเข้ามาช่วยในการเข้าถึง คนหาบ้าน และกระจายข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือให้มากขึ้น พัฒนาโดยทีม GoGo Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และรับดูแลการตลาดให้กับ Startup ในเชียงใหม่ กว่า 5 แบรนด์ การจับมือของ […]

romchut

November 19, 2021

NIA เปิดตัวสำนักงานภาคเหนือ ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดสำนักงานภาคเหนือ NIA Northern Regional Connect เดินหน้าต่อยอดการผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน โดยจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่น เทศบาล มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือ อว.ส่วนหน้า ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาค รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. คือ ต้องการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ […]

โปรเหนือ pronuea

September 15, 2021

เปิดตัว Jobbee.work เว็บไซต์หางานโฉมใหม่ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Tech ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineในยุคปัจจุบันที่คนต่างตามหางาน การมีเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เจอกับบริษัทที่กำลังประกาศรับสมัครงาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก แน่นอนว่า “เว็บไซต์หางาน” คือคำตอบ “Jobbee, the right key to the right job” Jobbee.work “งานดีที่ตรงใจ” เว็บไซต์หางานโฉมใหม่ ที่รวบรวมตำแหน่งงานคุณภาพทั่วประเทศไทย มากกว่า 8,000 งาน รวบรวมมาไว้ในที่เดียว Jobbee.work เป็นเว็บไซต์จัดหางาน จัดทำโดยบริษัทวันดีโซลูชั่น จำกัด (OneDee Solution Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Tech มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลมากกว่า10 ปี ทำให้รู้ว่าความต้องการทางฝั่ง HR ในการประกาศรับหางานต้องการอะไร รวมไปถึงเข้าใจผู้หางานว่าสิ่งไหนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการหางานให้ง่ายยิ่งขึ้น Jobbee จึงเป็นเหมือนสื่อกลางในการให้ผู้สมัครงานและองค์กรเชื่อมต่อหากัน โดยได้ทำการรวบรวมตำแหน่งงานคุณภาพมากกว่า 8,000 งาน จากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ อัปเดตงานใหม่ในทุกวัน Jobbee จะช่วยให้การหางานเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสมัครงาน การดีไซน์ออกแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัยสิ่งสำคัญที่อยู่เหนือภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัย […]

aum

June 15, 2021