ขอเชิญเที่ยวงานสตรอเบอร์รี่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ประจำปี 2556

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ขอเชิญเที่ยว งานสตรอเบอร์รี่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ประจำปี 2556 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวคุณภาพประจำปี โดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่พันธุ์ 80 พระราชทาน ที่มีรสหวาน หอม กรอบ อร่อยที่สุดในบรรดาสตรอเบอร์รี่หลากหลายสายพันธุ์ของโครงการหลวง ซึ่งงานจะจัดกันวันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 08.00 – 18.00 น.

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้

 – นิทรรศการจุดเริ่มต้นการปลูกสตรอเบอร์รี่ มูลนิธิโครงการหลวง

 – สตรอเบอร์รี่ พันธุ์ต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง

 – การปลูกสตรอเบอร์รี่ ในรูปแบบต่างๆ

 – ชมแปลงวิจัยและส่งเสริมการผลิตสตรอเบอร์รี่

 – การประกวดคุณภาพผลผลิตสตรอเบอร์รี่

 – สาธิตและจำหน่ายเมนูอาหารจากสตรอเบอร์รี่ (พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น)

 – เลือกซื้อผลผลิตสตรอเบอร์รี่ สดๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากสตรอเบอร์รี่

 – ชมโดมสตรอเบอร์รี่ ยักษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.angkhangstation.com , www.facebook.com/สถานีเกษตรหลวงอ่างขางหรือที่เบอร์โทรศัพท์ 053-450077, 053-450107-9

 

Related Posts