อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชมนิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพล และนิทรรศการ 80 พรรษาพรรณไม้งามโครงการหลวง ในงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้ประสานขอซื้อหัวพันธุ์ดอกทิวลิป คิงภูมิพล กับนายกลาส คูไดค์ มาทดลองเพาะที่สถานีโครงการหลวงอินทนนท์ โดยมีอัตราการงอกที่ดีและดอกทิวลิป คิงภูมิพล ชุดแรกจะเริ่มผลิบานในวันที่ 19 มกราคม 2556 และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้จัดงาน เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2555 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดแสดง นิทรรศการทิวลิปคิงภูมิพลและนิทรรศการ 80 พรรณไม้งามโครงการหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณโถงกลาง อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ดอกทิวลิป คิงภูมิพล เป็นดอกทิวลิปที่มีสีเหลืองนวลทั้งดอก ความสูงของดอกและก้านรวม 45 เซนติเมตร ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากดอกทิวลิป พรินซ์ เคลาส์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากดอกทิวลิปสายพันธุ์ จูดิธ เลย์สเตอร์ อันเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่งในบรรดาสายพันธุ์ดอกทิวลิปของเนเธอร์แลนด์และได้รับพระราชทานชื่อจากเจ้าชายเคลาส์ พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ จากรูปทรงและสีสันที่สวยงาม รวมทั้งนามอันเป็นมงคลของดอกทิวลิป คิงภูมิพล นี้ เชื่อว่าเมื่อมีการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้นแล้ว คงจะเป็นดอกทิวลิปอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแน่นอน

ฝากความคิดเห็น ...