คุณสรุภี ขันอาษา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง พร้อม คุณปุริม สุขศิวานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกการตลาดสาขา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี แถลงข่าวเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” โดยมี คุณวีระศักดิ์ มั่นคงดี (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง และ    คุณสุรพล ตันสุวรรณ (ที่ 5 จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ร่วมงาน บริเวณ ลานฮักยู ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราที่ผ่านมา

ฝากความคิดเห็น ...