ขอเชิญเที่ยวชม อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น จังหวัดแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ในจังหวัดแพร่ โดยจะมีทั้งบ้านเก่า คุ้มเก่า และอาคารเก่า

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณามอบรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นล้านนา ประจำปี ๒๕๕๕  ให้แก่อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นในภาคเหนือ    โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตัดสินการประกวด และได้ทำพิธีมอบรางวัลไปเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕    ใน “งานสถาปนิกล้านนา ๕๕”  ซึ่งจัดขึ้นที่ เชียงใหม่ฮอลล์  เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า  จังหวัดเชียงใหม่นั้น    ในปีนี้  มีอาคารในจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น จำนวน ๙ แห่ง ประกอบไปด้วย

“เรือนมิชชันนารี (กศน.)” ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภท อาคารสถาบัน ประจำปี ๒๕๕๕ “บ้านศรีธิยศ” ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภท บ้านพักอาศัย ประจำปี ๒๕๕๕ “ร้าน เอ เอส ฮารี ซิงห์” ได้รับ รางวัล อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ ประเภท อาคารเพื่อการพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๕ “คุ้มวิชัยราชา” ได้รับ รางวัล อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ ประเภท บ้านพักอาศัย (คุ้มเจ้า) ประจำปี ๒๕๕๕ “บ้านหลวงศรีนครานุกุล” ได้รับ รางวัล อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ ประเภท บ้านพักอาศัย ประจำปี ๒๕๕๕ “บ้านเจ้าหนานไชยวงศ์ (ตึ)” ได้รับ รางวัลชมเชย อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประเภท บ้านพักอาศัย ประจำปี ๒๕๕๕ “บ้านขัติยะวรา” ได้รับรางวัลชมเชย อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประเภท บ้านพักอาศัย ประจำปี ๒๕๕๕“บ้านวงศ์พระถาง” ได้รับ รางวัลชมเชย อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประเภท บ้านพักอาศัย ประจำปี ๒๕๕๕ “บ้านยายบุญมา คงสุข” ได้รับ รางวัลชมเชย อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประเภท บ้านพักอาศัย ประจำปี ๒๕๕๕

ทั้งนี้ อาคารเหล่านี้  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ทั้งสิ้น  ซึ่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป   บางแห่ง ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ เช่น  คุ้มวิชัยราชา   แต่บางแห่ง ปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมและถ่ายภาพภายด้านนอกตัวอาคารได้  หรืออาจติดต่อทางเจ้าของอาคารไว้ล่วงหน้า    อย่างไรก็ตาม ในจังหวัดแพร่ ยังคงมีคุ้มเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่เปิดให้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  เช่น คุ้มเจ้าหลวง และบ้านวงศ์บุรี  ซึ่งทั้งสองแห่ง  เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง “รอยไหม” ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง ๓ มาแล้ว

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ในจังหวัดแพร่ โดยสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

Related Posts