เชิญผู้สนใจเข้าอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs”

เชิญผู้สนใจเข้าอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs” เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร การออกเสียงภาษาอังกฤษ การทักทายการให้บริการลูกค้า การนำเสนอตัวอย่างสินค้าให้น่าเชื่อถือ การเขียนอีเมล์ในด้านต่างๆ พร้อมทำความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมในการทำธุรกิจ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มช. (HAS Center) ผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ที่ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มช. เป็นการอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5394-2308 และ www.facebook.com/hascenter

Related Posts