อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานแสดง แสง สี เสียง เล่าขานตำนานเวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ และเดิน-วิ่ง การกุศล เวียงกุมกาม มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ระหว่าง 19-20 มกราคม 2556

นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เปิดเผยว่า อำเภอสารภี กำหนดจัดกิจกรรมการแสดง แสง เสียง เล่าขานตำนานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 บริเวณวัดอีก้าง เวียงกุมกาม อำเภอสารภี และจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เวียงกุมกาม มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เวียงกุมกามโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย เป็นการจัดหารายได้สำหรับเป็นกองทุนพัฒนาเวียงกุมกาม สนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอสารภี ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอำเภอสารภี

และเพื่อให้การดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอสารภี จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าชมกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานเวียงกุมภาม นครโบราณใต้พิภพ และกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เวียงกุมกาม มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2556 อย่างพร้อมเพรียงกัน

ฝากความคิดเห็น ...