ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ยืนยัน รถไฟความเร็วสูงสายแรกไทย กรุงเทพฯ –เชียงใหม่ เสร็จทัน ปี 2560

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เสนอโครงการ Northern Land Port เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภาคเหนือ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ยืนยันว่ารถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยคือสายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ โดยกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสัญญา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้และจะเริ่มก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ทั้งนี้ไม่เกินปี 2560 จะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานอย่างแน่นอน

นอกจากรถไฟความเร็วสูงแล้ว ยังมีระบบขนส่งอื่น ๆ ทั้งถนนเชื่อมวงแหวนต่าง ๆ การปรับปรุงสนามบิน เพื่องรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมในภูมิภาค เพื่อติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับประชาคมอาเซียนด้วย 10 ม.ค.56

Related Posts