อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เตรียมกิจกรรมที่สนุกสนานเต็มด้วยสาระความรู้เพื่อสอดรับกับคำขวัญวันเด็ก รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน  ซึ่งเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออกในทุกด้าน ส่งเสริมให้ทุกส่วนของสังคมได้มองเห็นความสำคัญของเด็กไทยและร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก ภายในงานเด็กๆ จะได้ร่วมระบายสีตัวมาสคอตอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ฝึกสมาธิกับเกมส์ขดลวดวิทยาศาสตร์ สนุกกับการผลิตหน้ากากแฟนซี ทดสอบความจำในเกมส์จับคู่ เพลิดเพลินไปกับการปั้นตุ๊กตาหิมะ พร้อมชมการแสดงบนเวทีและร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ เด็กๆ จะได้ใกล้ชิดและถ่ายภาพร่วมกับมาสคอตอุทยานหลวงราชพฤกษ์ด้วย สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมวันเด็กตามสวนต่างๆ เช่น สวนน้ำบาดาล สวนทีโอที ร่วมจัดกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมแจกของรางวัลมากมาย

 

Related Posts