ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ถวายหลัวหิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม “

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ” ถวายหลัวหิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม ” โดยอาจารย์สนั่น ธรรมธิ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓-๙๔๓๖๒๕ , ๐๘๑-๗๑๖๐๓๐๔ ,Email: artculture.cmu@gmail.com ดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th/th/node/3464

Related Posts