ญี่ปุ่นมอบต้นซากุระให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้แทนสมาคมซากุระแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มอบต้นซากุระ พันธุ์โยโคซากุระ สีชมพู จำนวน 10 ต้น ให้แก่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และนางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะร่วมกันปลูกต้นซากุระ ณ สวนประเทศญี่ปุ่น ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและร่วมชมการปลูกต้นซากุระเป็นจำนวนมาก

 

Related Posts