นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีที่เกิดกระแสเชียงใหม่ฟีเวอร์ จากการที่กองถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาใช้เชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Lost In Thailand ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชียงใหม่สูงขึ้นถึง 5 เท่าตัวเพื่อตามรอยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว  ชี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี  พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่อากาศกำลังหนาวเย็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าจากนี้ไปอีก 2 ปี เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ชาวจีนจะมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าตัว เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกขึ้น สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกำลังจะแล้วเสร็จ การเชื่อมต่อเส้นทางทั้ง R3a ,R3b รวมทั้งการเดินทางทางน้ำผ่านแม่น้ำโขง จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อันจะส่งผลถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ต้องเตรียมการตั้งรับไว้อย่างพร้อมเพรียง

ฝากความคิดเห็น ...