ตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่ พระ 12,999 รูป

 

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเจ้าภาพตักบาตรพระ 12,999 รูป ปีที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.09 น. ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค จ. เชียงใหม่

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

– แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

– อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง

– ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย

– งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก

– งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล

– รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน

– ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ

2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก

3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ

4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก

5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป

7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม

8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

สอบถามรายละเอียด โทร. 083-570-6777, 086-916-5933, 081-671-9688, 089-635-3072, 089-757-3327

ศุนย์ประสานงานโครงการตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่ 12,999 รูป เลขที่ 288/30 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5327-3960

ร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บัญชี สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยตลาดสมเพชร เลขที่ 879-200610-8 แจ้งการโอนเงิน โทร. 083-570-6777, 086-916-5933 แฟกช์ 0-5327-3960 pranee.lanna@gmail.com

แผนที่ตักบาตร 12,999 รูป

 

Related Posts