เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน บำเพ็ญกุศลข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ.

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน บำเพ็ญกุศลข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ. กว่า 50 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยอำเภอสารภี เตรียมจัดกิจกรรม จุดเทียน 84,000 เล่ม ส่งท้ายปีพุทธชยันตี ทำความดีข้าม พ.ศ.

ด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา เครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ จัดทำโครงการ บำเพ็ญกุศลข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ. เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการบำเพ็ญกุศลในรูปแบบต่างๆ ทางศาสนา ละทิ้งอบายมุข ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นการขยายผลสู่ศาสนสถาน ชุมชน หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ทางเลือกในการฉลองปีใหม่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัดที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 วัด เช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอดและวัดโลกโมฬี โดยรณรงค์ให้สวมชุดขาวเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลข้ามปี ทำความดีข้าม พ.ศ. ด้วย พร้อมกันนี้ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพอำเภอสารภี ยังเตรียมจัดกิจกรรม จุดเทียน 84,000 เล่ม ส่งท้ายปีพุทธชยันตี ทำความดีข้าม พ.ศ. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ตั้งแต่เวลา 18.00 – 03.00 น. เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เริ่มต้นทำความดีในปีใหม่

 

Related Posts