สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ สานสายใจ ไร้พรมแดน TOT Wi–Fi @Zoo ที่ลานกล้วยไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการนำร่องที่สวนสัตว์ดุสิตในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา และมีการดำเนินการต่อเนื่องไปยังสวนสัตว์ต่างๆ ในเครือขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบริการอินเตอร์เน็ตภายในสวนสัตว์แก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองนโยบายที่จะทำให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารขององค์กรสวนสัตว์ทุกแห่งให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่สาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป

โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้แบบสากลของสวนสัตว์ยุคใหม่ ให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน เรียนรู้ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่ปรากฏสู่สายตาคนทั่วโลก และสอดคล้องกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้บริการ TOT Wi – Fi @Zoo ตลอดวัน ที่จุดบริการที่มีป้ายแสดงสัญญาณทั่วบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ ในพื้นที่บริการกว่า 10 จุด และมีบริการพิเศษที่สามารถใช้ QR Code ที่ติดอยู่กับป้ายสัญลักษณ์ เชื่อมต่อมายังเว็ปไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ ซึ่งเป็นการให้บริการแห่งแรกของสวนสัตว์

ฝากความคิดเห็น ...