กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนประชาชนภาคเหนือ อากาศจะหนาวลงอีก 4-7 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนภาคเหนือ อากาศจะหนาวลงอีก 4-7 องศาเซลเซียส ในระยะนี้ เกษตรกรควรป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง


กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2555 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนแล้ว ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 23-26 ธันวาคม 2555 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปและอุณหภูมิจะลดลง 4–7 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ ซึ่งบริเวณยอดเขาสูงจะมีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งตาม บริเวณยอดดอยในภาคเหนือ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลง


สำหรับเกษตรกร ระยะนี้ อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกันหนาว และวัสดุสำหรับให้ความอบอุ่นเอาไว้ให้พร้อม บริเวณยอดดอยจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแผงกำบังลมหนาว เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มหลอดไฟภายในโรงเรือนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก ส่วนโคและกระบือ เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้อยู่ในที่โล่งตอนกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงที่อุณหภูมิต่ำ และมีลมแรง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำหากโตได้ขนาดควรรีบจับขายไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากอุณหภูมิที่ลดลง

ที่มา : http://region3.prd.go.th

Relate Posts :