สถานที่สวดมนต์ข้ามปี เชียงใหม่ 2556

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ ทำความดีส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 โดยมีสถานที่จัดกิจกรรมดังนี้

– วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โทร. 0 5381 4308

– วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป โทร. 0 5327 3703

– วัดศรีสุพรรณ (ถนนวัวลาย) วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 – 01.00 น. โทร. 0 5320 0332

– วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 – 00.00 น. โทร. 0 5386 2722

– วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 น. โทร. 0 5329 5005

– วัดพระธาตุดอยสะเก็ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 23.00 – 02.00 น. โทร. 0 5349 5065

Related Posts