นิทรรศการศิลปกรรม “คลับหน้าพระลานสัญจร” จ.เชียงใหม่
ผลงานของกลุ่ม “คลับหน้าพระลาน”ชมรมคนรักและทำงานศิลปะ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 4-27 มกราคม 2556
พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องแสดงงานชั้น 2  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”ครั้งที่ 24 ประจำปี 2555
วันที่ 7-27 มกราคม 2556
พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556
เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปนิพนธ์ ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2556
เปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Reflection of Nature – ภาพสะท้อนของธรรมชาติ
วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2013

พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:00 น.
ดำเนินงานและนำเสนอโดย: JeOn Art Booth

ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปนิพนธ์ 2013

นิทรรศการผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และศิลปะไทย
18 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2556  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

ฝากความคิดเห็น ...