กลุ่มกุหลาบเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดงานแถลงเปิดงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ 2555 ที่เจเจมาร์เก็ต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 8.00 น. มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดงานกุหลาบเหมันต์ฯจะมีขึ้นกันในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความสวยงามของกุหลาบ และให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งกุหลาบจากพระตำหนักภูพิงค์ฯ และสวนสุรี กุหลาบจุฬาลงกรณ์ กับ เจ้าดารารัศมี กุหลาบผสมพันธุ์ใหม่ในประเทศ กุหลาบขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กุหลาบอังกฤษ และการปลูกกุหลาบกระถาง ซึ่งจะมีการสอดแทรกสาระความรู้ การปลูก การดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมได้ความรู้ต่างๆกลับไป

นอกจากการจัดแสดงพันธุ์กุหลาบต่างๆแล้ว  ภายในงานยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีก ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายกุหลาบทั้งต้น พันธุ์กุหลาบและดอก การประกวดกุหลาบ การประกวดวาดภาพสำหรับนักเรียนในหัวข้อ “กุหลาบ” รายละเอียดการประกวดทั้งสองสามารถสมัครและลงทะเบียนได้ที่กองอำนวยการในงาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-4720242

ฝากความคิดเห็น ...