สถานที่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556

 

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556

การจัดเทศกาล งาน ประเพณี

จังหวัดเชียงใหม่

1. เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

2. อัศจรรย์ดอกไม้บาน (Chiang Mai Miracle Floral 2012) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ระหว่าง

   วันที่ 3 ธันวาคม 2555 – 14 กุมภาพันธ์ 2556


3. งานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 ณ สองฝั่ง

   คลอง บ้านถวาย

4. Chiang Mai Count Down 2013 ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2555 ณ ข่วงประตูท่าแพ

จังหวัดลำปาง

5. Lampang 2013 Happiness around the world 24-31 ธันวาคม 2555 ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง

   (ห้าแยกหอนาฬิกา)

กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี


6. วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

7. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

8. วัดศรีสุพรรณ (ถนนวัวลาย) วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 – 01.00 น.

9. วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 – 00.00 น.

10. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 22.00 น.

11. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 23.00 – 02.00 น.

Relate Posts :