เชิญเที่ยวงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 8

ขอเชิญเที่ยวงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ภายในงานพบกับกรรมมากมาย ชมดนตรีวงเทิดไท ชัยนิยม พร้อมทีมงาน และพลาดไม่ได้ เวทีการประกวดสาวงามสันป่าตอง ประจำปี 2555 ธิดาข้าวเหนียวในชุดชาวนา ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันได้ที่สำนักงานเกษตร และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 053-311713 รายละเอียดเพิ่มเติมwww.sanpatong.in.th (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง)

Related Posts