จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556  ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ติดตาม และพร้อมจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่แล้ว

โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญไฟพระฤกษ์ มอบให้แก่นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาประกอบพิธี มีการขบวนแห่ฉลองไฟพระฤกษ์รอบตัวเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 และนำไฟพระฤกษ์ เข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” มีสัญลักษณ์การแข่งขัน คือ ช้างน้อย ม่วนอก ม่วนใจ๋ ภายใต้คำขวัญ มิตรภาพเหนือสิ่งอื่นใดในเชียงใหม่เกมส์ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 43 ชนิดกีฬา ด้านพิธีเปิดการแข่งขัน มีชุดการแสดงที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา จำนวน 8 ชุด จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ และจัดชุดการแสดงในพิธีปิด อีกจำนวน 5 ชุด ด้านสนามแข่งขัน ใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสนามแข่งขันหลัก จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว และ Main Stadium สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยได้มีการวางระบบเครื่องมือสื่อสารไว้ครบถ้วนเพื่อรองรับสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น มีการตกแต่งเมืองเพื่อเตรียมรับทัพนักกีฬาและผู้ติดตามทั่วประเทศกว่าหมื่นคน ด้านสถานที่พักนักกีฬาจัดเตรียมไว้ทั้งโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ จำนวน 31 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 9 สถานีรับผิดชอบด้านความปลอดภัย เตรียมรถรับ-ส่ง จำนวน 727 คัน มีคณะทำงาน 18 ฝ่าย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าชมในราคาพิเศษ ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และ จัดทำเว็บไซต์ www.chiangmaigames.com ไว้เป็นแหล่งติดตามข้อมูลและความคืบหน้าการแข่งขัน ภายใต้งบประมาณการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 52 ล้านบาท

การแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้รับการเอื้อเฟื้อจากหลายหน่วยงานและองค์กรร่วมสนับสนุน อีกทั้งเป็นฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีกิจกรรมมากมายถูกจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรอต้อนรับแขกที่จะมาเยือน และประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคน ก็ร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับชาติเช่นนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

ฝากความคิดเห็น ...