สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมโครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2555

โดยภายในงานพบกับฐานการเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา อาทิ ฐานปั้นดินภาพคนและสัตว์ ดุนโลหะ ต้องฉลุกระดาษสา ตัดตุงล้านนาประดิษฐ์โคมล้านนา ของเล่นเด็กโบราณ ไม้ประดิษฐ์ วาดภาพล้านนาลงบนแผ่นไม้ วาดภาพบนพัด มัดย้อม และการแสดงผลงานด้านศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสล่าล้านนา และศิลปินอิสระ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมเรียนได้ที่ โทร 053-743635

ฝากความคิดเห็น ...