คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นิทรรศการ, นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27, ปตท. จำกัด (มหาชน), ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13

 

คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ  ครั้งที่ 13  หัวข้อ  “ บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth”    และพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 สัญจรภาคเหนือ  ในวันศุกร์ที่  7  ธันวาคม   2555      เวลา   10.00 น.    ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนนิมมานเหมินท์ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม)  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ  อยู่สุข    รองอธิการบดีฝ่ายบริการพัฒนาสังคม  ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสมหญิง  มานะจิตต์  ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)   เป็นประธานในพิธี


จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีมอบรางวัลศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ  ครั้งที่ 13  หัวข้อ    และพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 สัญจรภาคเหนือ  ตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

นิทรรศการฯ จัดแสดงตั้งแต่วันที่  7  – 28  ธันวาคม  2555  หอนิทรรศการฯ  เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์  (หยุดวันจันทร์)  เวลา  9.00 – 17.00 น.คณะวิจิตรศิลป์  โทรศัพท์ / โทรสาร  053 – 211724   

www.finearts.cmu.ac.th   ประสานงาน  081-6811421

หอนิทรรศการฯ  053-944833,  053-218280

Relate Posts :