มูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับ มรภ.เชียงใหม่ สร้างพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา

มูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สร้างพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา มีผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธียกฉัตรพระมหาเจดีย์ ณ สถานที่ตั้งบนยอดดอยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่

โดยทางคณะสงฆ์มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะศรัทธาประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันก่อสร้างองค์พระเจดีย์ลักษณะพุทธศิลป์ล้านนา สมัยพุทธศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบของพระธาตุดอยสุเทพ พร้อมก่อสร้างทางเดินจงกรมล้อมรอบพระมหาเจดีย์ 4 ชั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกว้างฐานโดยรอบ 67 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร 38 เมตร เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา ใช้งบประมาณก่อสร้าง 130 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในบวรพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 80 พรรษา และ 60 พรรษา ตามลำดับ อีกทั้งเพื่อเป็นพุทธสถานและปูชนียพุทธปฏิมากรต่อพุทธศาสนิกชน

อานิสงส์แห่งการสร้างพระมหาเจดีย์ ก่อเกิดพลังบุญหนุนบารมีให้สูงส่ง มั่นคง ยิ่งใหญ่ เป็นที่รัก เมตตาของมนุษย์เทวดาตลอดกาล ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่(กองทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์) ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 510-7-02800-2 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เลขที่ 821-2-77284

 

Related Posts