ยอดผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น 16,000 คนต่อวัน

ผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ยอดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมปกติ  โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน ซึ่งมีสูงถึง 16,000 คนต่อวัน

นางระวีวรรณ เนตรคะเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่านักท่องเที่ยวเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ช่วงนี้สูงกว่าปกติ จากที่คาดการณ์จะมีผู้โดยสารเฉลี่ย 10,000 -12,000 คนต่อวัน แต่ปรากฏว่าระยะนี้มีผู้โดยสารถึงวันละ 16,000 คนต่อวัน โดยช่วงเทศกาลปีใหม่บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)ได้เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ วันละ 8 เที่ยว เช่นเดียวกับสายการบินอื่น ๆ ที่จะมีการเพิ่มเที่ยวบินเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน

จากการที่มีผู้โดยสารเพิ่มจำนวนมากเช่นนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เพิ่มกำลังคนและเตรียมพร้อมจุดตรวจค้น เพื่อรองรับจำนวนคนใช้บริการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับผู้โดยสารขอให้วางแผนการเดินทาง และตรวจเช็ควัน-เวลาเดินทางให้รอบคอบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่มีที่นั่งสำรองว่างสำหรับผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้าจไม่มีที่นั่งสำรองว่างสำหรับผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า

 

Related Posts