งานกาชาด ปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยว “งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด ปี ๒๕๕๖” ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สืบเนื่องจาก วันที่ ๗ มกราคม ๒๓๑๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระยาพิชัยได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนดาบหัก จึงได้รับสมญานามว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ ๔๗ (จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๑๐) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษของชาติไทยและเป็นทหารเอกคู่พระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้สร้างวีรกรรมต่อสู้กับกับข้าศึกผู้รุกรานแผ่นดินไทยอย่างองอาจกล้าหาญ จนได้รับการยกย่องเชิดชูสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้สำหรับกิจการสาธารณกุศลของจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมภายในงาน ชมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และขบวนศิลปวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมการประกวดร้องเพลง และแดนเซอร์จากทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแสดงบนเวทีมากมาย ชมการออกร้าน และจำหน่ายสินค้า OTOP ของส่วนราชการ และอำเภอต่างๆ ลุ้นโชคสลากกาชาด รถยนต์เก๋ง รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย สนุกกับกิจกรรมมัจฉาพาโชค การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง และมหรสพต่างๆ อีกมากมายในงานตลอด ๑๐ คืน ชมการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ การประกวดไก่ชน การชกมวยชิงแชมป์เข็มขัดพระยาพิชัยดาบหัก

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม “งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖” ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.๐ ๕๕๔๑ ๑๙๗๗ ต่อ ๒๑๙๐๕ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

Related Posts