เปิดแล้วงาน “ราชมงคลล้านนา Expo’55”

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว งานฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ราชมงคลล้านนา Expo 2555 มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในงานมีการเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี เป็นองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนทั้งงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงานบริการวิชาการ เป็นเวทีให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวด หรือแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและชุมชน โดยจะจัดกันระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2555 ณ ลานกิจกรรม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ภายใต้หัวข้อ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นิทรรศการแสดงเกียรติคุณ ผลงาน องค์ความรู้ สู่การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุนชม เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ธุรกิจการศึกษา การประกวดแข่งขันประชุมสัมมนาวิชาการ วิชาชีพ การออกร้านแสดงสินค้า  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน และการแข่งขันกีฬาราชมงคลล้านนาเกมส์ ครั้งที่ 29 เวียงเจ็ดลินเกมส์
นอกจากนี้ ยังมีการประกวดแข่งขันวิชาการ วิชาชีพ อย่างการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ และการประชุมสัมมนา นิทรรศการเด่น เช่น การอบรมสัมมนา เรื่อง วิชาชีพสถาปัตยกรรม การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

Related Posts