ททท. จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดเส้นทาง เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)...