ขอขอบคุณ ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่ ทีมงานรีวิวเชียงใหม่ @The Brick

จากภาพ – เช้าวันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม ของศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ คุณ...