ค้นหาสุดยอดนักชงกาแฟ Thailand Indy Barista Championship

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง สำหรับการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักชงกาแฟประจำภาคเหนือ ในโครงการ...