เปิดแล้ว Sulbing Korean Dessert Café สาขาแรกของภาคเหนือที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เปิดแล้วซอลบิงสาขาแรกของภาคเหนือ Sulbing Korean Dessert Café  ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่...