กระทรวงวิทย์ฯ ยกพลแอ่วเหนือ เยือนแดนเชียงใหม่ เปิดเวทีแข่งขัน “STARTUP Thailand 2018 : Northern @Chiang Mai”

“STARTUP Thailand 2018 : Northern @Chiang Mai” กระทรวงวิทย์ฯ ยกพลขึ้นเชียงใหม่ จัดงาน “STARTUP...