เหาะจากเชียงใหม่ ไปดูปะการังที่เกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี

  ความเดิมตอนที่แล้วอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ “จิบกาแฟที่เชียงใหม่ แล้วแว้บบบบบบบ...